• sv

Teamutveckling

Grupputveckling, individutveckling & ledarskapsutveckling

Skapa vinnarkultur på Bosön. Maximera ditt team genom teambuilding, inspiration och processarbete.

BETAs metodik bygger på forskning från både näringsliv & idrott, framgångsrika lag över tid

Lär och inspireras av idrotten

Affärer är en lagsport - förbättra dina affärsresultat med en vinnarkultur.

Teamträning med Akazia för ett lustfullt och lekfullt klimat

Skapa Vinnarkultur genom teamutveckling och teambuilding

 

 Utveckla individer, teamet och ledarskapet. Maximera ditt team genom teambuilding, inspiration och processarbete.

 

På Bosön finns fantastiska förutsättningar att utveckla ert team, individer och ledarskap. I gott samarbete med våra partners Beta Team Performance och Akazia production, båda med rötter i och instruktörer/processledare från idrotten, erbjuder vi allt från kortare teambuildingaktiviteter till heldagar och längre program över tid. Här kan ni lära och inspireras av idrotten för att uppnå era affärsmål samt skapa rätt gruppdynamik, företagskultur och ett vinnande lag.
Kort sagt; Vinnarkultur.

 • Utveckla Vinnarkultur med BETA Team Performance

  BETAs metodik bygger på forskning från både näringsliv & idrott, framgångsrika lag över tid.

  BETA har både halv- & heldagsprogram att erbjuda för att utveckla ledningsgrupp, ledare, utvalda team eller för den enskilde individen.

  BETA strävar alltid efter energifyllda dagar! Processen ser ut så här:
  1. Gemensam fysisk aktivitet (option att genomföra med känd idrottsprofil/näringslivsprofil)
  2. Inspiration (med inriktning på dagens ämne)
  3. Vi leder er genom processen av aktuellt ämne för dagen

  Ta reda på ert nuläge inför er konferens!
  Med BETA PERFORMANCE INDEX (BPI) mäter ni prestationsmiljön i företag och team. Tabelläget ger förutsättningar att bygga en framgångsrik vinnarkultur som leder till förbättrat affärsresultat.
  Mer info www.beta.se
  För mer info vänligen kontakta oss..
 • Teambuilding-aktiviteter med Akazia

  Teamträning
  Teamträning är en upplevelsebaserad form av lärande. Genom roliga gruppövningar, reflektion, dialog och teori ges tillfälle till ökad kunskap och förståelse om den egna individen och gruppen.

  Ett av grundfundamenten i vårt synsätt handlar om att vi hjälper gruppen att lära känna sig själva genom att skapa ett lustfyllt klimat där vi har roligt tillsammans. Att själva bli medvetna och erfara vad detta innebär. Det är i detta lustfyllda klimat som vi trivs bäst och är i balans. Det är här vi känner tillit till varandra vilket i sin tur gör att vi vågar öppna upp och vara dem vi är.

  Syftet och djupet med teamträning varierar och kan skräddarsys efter era behov, det kan t.ex. vara:
  *Stärka gruppkänslan & vinnarkulturen
  *Utveckla samarbete och samhörigheten
  *Öka förståelsen för individerna i gruppen och vad individen kan bidra med.
  *Ökad tillit till sig själv och andra.
  *Förbättra kommunikationen.

  Exempel på andra teambuildingaktiviteter;
  -Teamtävling – mer lekfull teambuilding i tävlingsform.
  -Teamträning med matlagning i naturen. Tillval; Kajakpaddling.

  För mer info vänligen kontakta oss..
 • Bara en konferensanläggning?

  Har ni redan ert innehåll klart?
  Vi erbjuder ljusa konferensrum i en inspirerande miljö endast 15 min från Stockholm C.

  121 rum & 2 restauranger.  För mer info vänligen kontakta oss..
 • Några av BETAs kunder som tränats på Bosön

  Ledningsgruppsutveckling:
  Bäckström Anläggning, Solhagagruppen, JTI, 3 Step IT, UC, Evry, Tikkurila och Nordea

  Och några kunder som tränat sina ledare är:
  Cinnober, Di Luca. Arla & SJ

  Kunder som tränat hela sitt bolag är:
  Steve Perryman, Di Luca, Bäckström Anläggning, Arla, D-Link, Olov Lindgren, E-work,, Bosön och Logica.

  Kick offer har arrangerats för bl. a Smile, Olov Lindgren och VivaKi.

  Kontakta BETA för mer information,
  info@beta.se 08-58490500

  För mer info vänligen kontakta oss..
 • SEB- trainee dag med matlagning med Akazia

  Varje år återkommer SEB med sina nya traineer till Bosön. Där jobbar vi en dag med teamövningar som är direkt riktade och synkade mot DiSC. Vi låter gruppen få genomföra ett antal övningar där vi kan se hur de olika personligheterna tar olika roller. Allt inramas av glädje och skratt. Den DiSC profil de fick i teorin omsätts nu i praktiken. Detta gäller även gruppen och den grupp profil som finns.

  ”Jag uppskattar Akazia för deras sätt att leda teamdagen på ett genomtänkt och strukturerat sätt, där reflektion efter varje övning är ett självklart inslag. Det gör att våra deltagare tydligt ser den röda tråden, och upplever att allt vi gör under veckan hänger ihop. Målet med veckan är att deltagarna ska lära känna varandra, bli trygga i gruppen och lära sig mer om vårt företag. Jag ser att teamdagen bidrar till att nå det målet.” Helena Bastian, SEB

  För mer info vänligen kontakta oss..

Bokningsförfrågan vinnarkultur

Namn *

Företag/Organisation *

Telefonnummer *

E-post *

Ankomstdatum *

Meddelande/Övrigt